Brukarråd


HSO:s i Lund ledamöter ingår i olika arbetsgrupper/brukarråd som tar fram diskussionsunderlag och skrivelser inför KFR-möten för beslut och vidarebefordran till olika nämnder och instanser inom Lunds kommun. De ordinarie arbetsgrupperna är:

Brukarrådet för äldre och funktionshindrade i kollektivtrafiken (kollektivtrafik och färdtjänst)

Skolgruppen

Bygg- och trafikmiljögruppen

Kommunservicegruppen

LSS-gruppen.