Aktuellt

Ordförandemöte, måndagen, 24 april 2023 kl. 17.30-19.00.
Mötet genomförs på Annegården
Se separat utskickad kallelse.

Styrelsemöte, onsdagen, 26 april 2023 kl. 10.00-11.00.
Mötet genomförs på Annegården

Årsmötet hålls 9 maj kl. 18.00
Mötet genomförs på Annegården
Se utskickad inbjudan.