HSO i Lund

HSO i Lund
HSO i Lund – Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation i Lund – är en organisation för funktionshinderföreningar i Lund med omnejd. HSO finns på lokal-, regional- och riksnivå. HSO i Lund bildades 1969 med 4 medlemsföreningar. HSO i Lund har i dag 27 funktionshinderföreningar som medlemmar.

Funktionshinderpolitik

HSO i Lund arbetar med övergripande funktionshinderpolitiska frågor i kommunen. Arbetet utgår från:

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Salamancadeklarationen

FN:s Standardregler

Konventionen om Barnets Rättigheter

Mänskliga Rättigheter

HSO i Lund arbetar för att öka kunskapen och förståelsen i samhället för olika funktionsnedsättningar. Det har visat sig att omgivningens kunskap är viktig för att vardagen skall bli dräglig för den som har en funktionsnedsättning. Vi vill ha ett samhälle för alla. Människor med funktionsnedsättning har rätt till full delaktighet och jämlikhet på alla områden precis som alla andra.

HSO i Lund is a co-operation/umbrella organization for the associaitons of functionally disabled in Lund. Our mission is to work for a society that enables people with a functional disability or a chronic disease to achieve a better quality of life. The overall vision is “a society for all”.

HSO i Lund tar tacksamt emot gåvor på bankgiro: 5307-6345. Vänligen uppge ”gåva” på insättningen.