Medlemskap i HSO i Lund

Medlemskap beviljas lokala funktionshinderföreningar som har medlemmar boende i Lunds kommun. Föreningen skall tillhöra organisation anslutet till HSO:s riksförbund Funktionsrätt Sverige. Förbund som endast har länsföreningar kan beviljas medlemskap om de har medlemmar boende i Lunds kommun.

Medlemsavgiften är 1 000:- per år.
Medlemsföreningar nyttjar möteslokaler utan extra kostnad.

Kontakta kansliet på HSO i Lund för ytterligare information om medlemskap.
Tel: 046-138202 eller mail: hsoilund.maria@gmail.com