Medlemskap i HSO i Lund

Medlemskap beviljas lokala funktionshinderföreningar som har medlemmar boende i Lunds kommun. Föreningen skall tillhöra organisation anslutet till HSO:s riksförbund Funktionsrätt Sverige. Förbund som endast har länsföreningar kan beviljas medlemskap om de har medlemmar boende i Lunds kommun.

Medlemsavgiften är 1 000:- per år. Medlemsföreningar nyttjar möteslokaler utan extra kostnad.

Kontakta HSO:s i Lund kansli för ytterligare information om medlemskap. Tel: 046-138202 eller mail: hsoilund.agneta@tele2.se