Årliga möten

Årsmötet
Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation i Lund består av 30 medlemsföreningar som vid årsmötet väljer HSO:s i Lund styrelse. Årsmötet är samarbetsorganisationens högsta beslutande organ. Årsmötet får fatta beslut i för medlemsföreningarna gemensamma frågor.

Ordförandemötet
Ordförandemötet utgörs av ordföranden i varje medlemsförening och är samarbetsorganisationens rådgivande organ. Ordförandemötet behandlar frågor och förslag från styrelse och medlemsföreningar. Ordförandemötet behandlar för medlemsföreningarna gemensamma frågor, vilka föreläggs samarbetsorganisationens styrelse för beslut.

Styrelsen
Styrelsen är samarbetsorganisationens verkställande organ samt beredande organ
till årsmötet och ordförandemötet. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för samarbetsorganisationens förvaltning och ekonomi.